Gestió documental

Gestión Documental Therefore™

Gestió Documental Therefore™

Therefore™ és un sistema d’empresa que permet gestionar qualsevol tipus d’informació. Es pot emmagatzemar, compartir i processar de manera segura i intuïtiva documents electrònics i en paper, entre els quals s’inclouen correu electrònic, arxius de spool, imatges i fins i tot vídeos.

Amb Therefore™ pot agilitar els processos de negoci:

  • Digitalitzi els seus processos de negoci i oficina

  • Busqui i recuperi informació ràpidament

  • Mantingui una perspectiva general de tots els processos i tasques

  • Generi informes sobres processos clau de negoci

  • Utilitzi control automàtic de versions per a realitzar un seguiment dels canvis

  • Aconsegueixi mobilitat i accés flexible a la informació

  • Incrementi la seguretat de la informació i la seva pròpia tranquil·litat

  • Connecti amb el sistema ERP/*CRM de manera perfectament integrada

Per què Therefore™:

  • Flexible. Local o en el núvol; per a desplegaments d’un sol departament o amb diversos emplaçaments.

  • Intuïtiu. Els usuaris aprenen ràpida i fàcilment a utilitzar el sistema.

  • Escalable. Comenci amb poc i afegeixi més a mesura que creixi el seu negoci.

Amb Therefore™:

  • PROTEGEIXI les dades en un repositori digital centralitzat.

  • CAPTURI i utilitzi la informació electrònica i en paper.

  • GESTIONI la informació com un actiu estratègic.

  • ACCEDEIXI a les seves dades en qualsevol moment i lloc.

  • AUTOMATITZI i optimitzi els processos clau del seu negoci.